Reglament MontcalBike

NORMATIVA DE LA MONTCALBIKE 2019

La Cursa MontcalBike, organitzada per l’ajuntament de Maià de Montcal i el Club Pedal Maià, es celebra a Maià de Montcal amb sortida a la zona esportiva del poble, el diumenge 24 de novembre amb les següents modalitats:

 • Curta 26km 600+: Sortida a les 9:00h.
 • Mitjana 32km 1100+: Sortida a les 9:00h.
 • Llarga 40km 1600+: Sortida a les 9:00h.
 1. És obligatori l’ús de casc homologat i portar o fixar el dorsal en un lloc visible pels controls.
 2. La marxa és oberta al trànsit rodat i els participants estan obligats a respectar escrupolosament la Llei de Seguretat Vial en tot el recorregut; principalment en els trams asfaltats i en les travesses de carreteres i carrers del poble a la sortida i l’arribada. Així mateix estan obligats a respectar i obeir totes les indicacions dels membres de l’Ordre Públic, Protecció Civil i de l’Organització.
 3. Cada participant en inscriure’s a la marxa reconeix haver llegit la totalitat del reglament i amb això assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, alhora que exclou l’organització de tota responsabilitat, per qualsevol incidència o accident derivat de la participació de la mateixa.
 4. L’organització deixa sota la responsabilitat de cada participant la manca de preparació per a la realització de la cursa i no es fa responsable de les imprudències que puguin cometre els participants malgrat que vetlli per a que aquestes no es donin. Els/les inscrit/es a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.
 5. La marxa es desenvolupa per l’entorn natural de Maià de Montcal, pel que serà l’obligació de tots/es preservar l’entorn evitant llençar deixalles fora de les àrees de control.
 6. Els tres recorreguts estaran degudament marcats, per tant és obligatori respectar les marques i les senyalitzacions de precaució en aquells trams on sigui indicat.
 7. En cas d’abandonament s’haura de comunicar a l’organització.
 8. L’organització es reserva el dret de modificar part del recorregut o traçat sempre prioritzant la seguretat i benestar dels participants.
 9. L’organització no es fa responasable dels danys que els participants puguin ocasionar a tercers, al igual com tampoc es fa responsable de la desaparició de material, descuit per part dels participants o avaries de les bicicletes.
 10. L’entrega de premis es realitzarà a la zona de sortida i seran repartits en 1er/2n/3r classificat masculí i femení de les tres distàncies.
 11. L’organització no es farà càrrec de possibles lesions o danys als participants que es pugui causar durant la cursa, però en tot cas, se’ls facilitarà la primera assistència i se’ls donarà les dades de l’assegurança contractada per poder visitar-se i tractar-se d’una possible lesió.
 12. Totes les dades personals facilitades pels participants aniran guardades en un fitxer d’ús de l’entitat organitzadora de Pedal Maià i seran intransferibles i d’ús privat seguint la normativa LOPD.
 13. Els participants accepten cedir els drets d’imatge per a la difusió de fotografies de la marxa.
 14. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de l’activitat, si bé l’organització es reserva el dret a modificar les rutes o suspendre la marxa abans de sortir cap participant.
 15. En cas de suspensió, l’organització no retornarà l’import de les inscripcions però lliurarà als participants tots els regals que els hi corresponen.
 16. L’organització no retornarà l’import als inscrits que, per qualsevol causa i havent efectuat anticipadament el pagament de l’inscripció, no puguin córrer la marxa.
 17. L’inscripció anticipada per internet es fara cronotime.net/new/ca i presencialment el mateix dia , alhora implica l’acceptació de la normativa.